โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 

เกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

History เกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบหลายด้าน เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอน และ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด มะม่วง เป็นต้น มีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด เช่น แร่ทรายแก้ว แร่หินอุตสาหกรรม มีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีการเลี้ยงกุ้งทะเล มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย นับจากปี 2524 ที่รัฐบาลได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดระยองได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ ถูกกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ มีท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญๆ จากสภาพสังคมและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความต้องการในการดูแลด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และ มีมาตรฐานเหมือนกับประชาชนในกรุงเทพ กลุ่มผู้ร่วมทุนในนาม บริษัทรวมแพทย์ระยอง จึงได้มีความเห็นร่วมกันในการลงทุนดำเนินกิจการโรงพยาบาลในนาม "โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง" ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง และ จังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ดี และ มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการเปิดคลินิกกรุงเทพระยอง บริเวณแยกทางเข้าสตาร์ ถนนสุขุมวิท เมื่อต้นปี 2546 สำหรับการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยเบื้อต้น และ เป็นผู้ประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการรักษาเฉพาะทาง หรือ รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในระหว่างการเปิดให้บริการของคลินิกกรุงเทพระยอง บริษัทรวมแพทย์ระยองได้รับมอบการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระยอง จาก ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 และ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัทรวมแพทย์ระยอง เป็น บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ในเดือน พฤษภาคม 2546 เป็นต้นมา แล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เมื่อศาสตราจารย์เกียติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ได้ใก้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด "โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 รวมถึงผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือข่าย และ ผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนั้น ได้ให้กำลังใจกับผู้บริหาร และ พนักงานของโรงพยาบาลกรุงเทพระยองทุกท่านในการเริ่มต้นการดำเนินงานการให้บริการด้านสุขภาพในนาม "โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง"


บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เป็นบริษัทในเครือของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนาม "โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง" เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 12 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และ เป็นเลิศด้านบริการ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านความรู้ และ ความชำนาญในการให้บริการ

เหตุการณ์สำคัญ ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

กันยายน 2546 เริ่มเปิดดำเนินการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอาคาร 11 ชั้น ขนาด 200 เตียง ขออนุญาติเปิดดำเนินการ 100 เตียง
มิถุนายน 2547 BRH Grand Opening โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาฑินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
กรกฎาคม 2547 เปิดให้บริการ Ward 8 (หอผู้ป่วยเด็ก) โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน
เมษายน 2548 เป็นให้บริการ Executive Ward 9 เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพสตรี
กันยายน 2548 ครบรอบ 2 ปี เปิดให้บริการ Night OPD
กันยายน 2549 ครบรอบ 3 ปี เปิดให้บริการศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ธันวาคม 2549 เปิดศูนย์ผิวพรรณและความงาม "กรุงเทพราชาวดี"
มิถุนายน 2550 เปิดให้บริการ Ward 6
สิงหาคม 2550 เปิดให้บริการ Ward 7 ในนโยบาล Ward มาตรฐานราคาประหยัด
กันยายน 2550 ครบรอบ 4 ปี กับสิ่งดีๆที่ให้กับสังคม
กันยายน 2551 ครบรอบ 5 ปี ภายใต้แนวคิด "บ้านเราสบายดี"
กันยายน 2552 ครบรอบ 6 ปี ภายในแนวคิด "มาตรฐานที่คุณวางใจ High level care you can trust" เปิด Ward 10 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552
กันยายน 2553 ครบรอบ 7 ปี เปิดศูนย์สุขภาพสตรี และ ศูนย์กุมารเวช
มีนาคม 2554 เปิดคลินิก รพ.กรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน
เมษายน 2554 เปิดคลินิก รพ.กรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง
กันยายน 2554 ครบรอบ 8 ปี เปิดศูนย์หัวใจ
กันยายน 2555 เปิดให้บริการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab) , ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ , เปิดบริการอาคาร B และ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2556 ขยายบริการกับกลุ่มศัลยกรรม , กระดูกและข้อ


ทำเนียบผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร
พ.ศ. 2554 - 2557 นพ.นรินทร์ บุญจงเจริญ
พ.ศ. 2554 (รักษาการ) นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล
พ.ศ. 2552 - 2554 นพ.สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า
พ.ศ. 2550 - 2552 นพ.ประยุทธ สมประกิจ
พ.ศ. 2546 - 2550 นพ.สุนทร ศรีทา
นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงวันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และ ใส่ใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากจำนวนแพทย์ประจำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีจำนวน 68 ท่าน แพทย์ที่ปรึกษา 152 ท่าน และมีจำนวนเตียงถึง 160 เตียง มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพแม่ยำยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI , เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-Slice CT , เครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ , เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล DSI , ระบบเชื่อต่อการจัดการเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล PACS , เครื่องฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ Cathlab และ เครื่อง Digital Mammography (เครื่องเดียวในจังหวัดระยอง) มีการจัดตั้งพัฒนาคลินิก และ ศูนย์การแพทย์ หรือ บริการเฉพาะโรค หรือ แม้แต่การขยายขอบเขตการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวระยอง และ ใกล้เคียง


วิสัยทัศน์ Vision

"เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความประทับใจทุกจุดบริการ และ มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านการรักษาพย่าบาล"
"We strive to achieve exceptional patient's experience and excellence clinical outcom."


พันธกิจ Mission

"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริการธุรกิจแบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และ มุ่งมั่นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม"
"We are committed to being the leader in providing internationally accepted, efficient and ethical high quality care through dedicated academic healthcare team, effective leadership and up to date technology, and contributing positively to communities through social responsibility"


ค่านิยมองค์กร Core Value

ความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก
The needs of customer come first.
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award