โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 

เทคโนโลยีเพื่อการรักษาผู้ป่วย

เทคโนโลยีเพื่อการรักษาผู้ป่วย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วย

- ห้องปฎิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)
- การตรวจวินิจฉัยระบบไฟฟ้า
- การตรวจวินิจฉัยทางรังสี
- เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบ PACs ข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
- การตรวจความหนาแน่นกระดูก
- Digital Mammogram สำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ที่มีความละเอียดสูง
- การตรวจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ ของทารกในครรภ์ (4-D Ultrasound)
- MRI
- 64-Slice CT Scan เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
- FibroScan
- Colon Capsule Endoscopy
- ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ ด้วย 13C-Urea Breath Test
- การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
- การส่งกล้องทางเดินกระเพาะอาหาร ห้องปฎิบัติสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)
แห่งแรกและหนึ่งเดียวในจังหวัดระยอง เปิดให้บริการ 08:00 - 17:00 น. ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัย รักษาโรคหัวใจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการจากโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
"โรงพยาบาลหัวใจที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย"
- การสวนหัวใจ (Coronary Angiography : CAG)
- การขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention : PCI)
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดมีคราบไขมันและเกล็ดเลือดที่เกาะที่ผนัง ทำให้รูของหลอดเลือตีบ เมื่อตีบมากจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็จะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อเวลาทำงานหนัก หากมีลิ่มเลือดอุดที่หลอดเลือดหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีที่ลิ่มเลือดไม่ใหญ่มาก ยังพอมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด Non ST Elevate Myocardial Infarction หากลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากคราบแตกทำให้เกิดลิ่มเลือดขนาดใหญ่อุดตัน หลอดเลือดจะเกิด ST Elevation MI สำหรับการรักษาก็มีหลายวิธี
- รักษาด้วยยาทั่วไป
- การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
- การให้ยาต้นเกล็ดเลือด
- การให้ยาละลายลิ่มเลือด
- การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ และ ถ่างหลอดเลือดพร้อมกับการใส่บอลลูน
- การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือด

มาตรการใหม่ด้านการวินิจฉัย และ การรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

New Trend : Investigate & Treatment CA Breast
เรามีความพร้อมและคุณภาพสูง มีบุคลากรทางด้านการแพทย์ รังสีวิทยา วินิจฉัย วิสัญญีแพทย์ และ อายุรกรรมมะเร็ง ตลอดจนพยาบาลที่จะให้คำแนะนำในการตรวจ การรักษา และ ให้คำปรึกษาเรื่องเต้านม Investigate CA Breast in BRH การให้บริการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
1. การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram โดยรังสีแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
2. การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Ultrasound โดยรังสีแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
3. การเจาะชิ้นเนื้อ (Ultrasound Guide Core Needle Biopsy) โดย Interventionist
4. การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (Localization) โดย Interventionist
5. การเจาะถุงน้ำที่เต้านม (Aspiration) โดย Inteventionist
6. การตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยการตรวจเต้านม โดยศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม และ ต่อมไร้ท่อ

Standard of Treatment CA Breast in BRH

การให้บริการตรวจรักษามะเร็งเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
1. การผ่าตัดหาต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้ (Sentinel Lymph Node Biopsy) โดยศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมและต่อมไร้ท่อ
2. การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดโดยแพทย์ Oncology
3. การรักษามะเร็งเต้านมโดยการฉายแสง โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลมะเร็ง กรุงเทพ) ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
"ศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม และ ฝรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย"
การตรวจความผิดปกติของเต้านมด้วยการตรวจแมมโมแกรม และ อัลตราซาวน์ (Mammogram with Ultrasound Breast)
การตรวจ Mammogram คือ การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ซึ่งสามารถหามะเร็งระยะเริ่มแรกได้ โดยการดูลักษณะแคลเซียมที่เกิดขึ้นในเต้านม แม้ว่าจะไม่สามารถคลำได้ก็ตาม ควรเริ่มตรวจในผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม เนื่องจากในประเทศไทยมีสถิติการพบมะเร็งเต้านมในกลุ่มนี้สูง
การตรวจ Mammogram แบบสมัยใหม่ และ ถูกต้องตามวิธีการ จำเป็นต้องตรวจ Ultrasound เต้านมร่วมด้วยทุกครั้ง เพราะเนื้อของเต้านมคนไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยต่อมน้ำนม และ กล้ามเนื้อค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับชาวตะวันตก หรือ อินเดีย ซึ่งจะมีลักษณะเต้านมที่มีไขมันมาก ประกอบกับคนไทยมีการทานฮอร์โมนและออกกำลังกายมากขึ้น ทำให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Mammogram อย่างเดียวมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง การตรวจ Ultrasound ร่วด้วยจะสามารถหารอยโรค สามารถบอกชนิด ขนาด และ ลักษณะของก้อนได้มากยิ่งขึ้น สามารถแยกได้ว่าก้อนที่พบนั้นเป็นก้อนเนื้อ หรือ ถุงน้ำธรรมดา ซึ่งส่งผลต่อการดูแล และ รักษาต่อไป
ศูนย์เอ็ม อาร์ ไอ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีเครื่อง "Digital Mammography" เครื่องเดียวในจังหวัดระยอง และ มีรังสีแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องเต้านมโดยเฉพาะ

MRI

เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่นำไปสู่การค้นหาความผิดปกติของร่างกายมนุษย์ในระยะแรกเริ่ม เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที MRI รุ่น Achieva 1.5 T รุ่นล่าสุดและทันสมัยที่สุด
สำหรบการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทางด้านสองและไขมันหลัง กระดูกและข้อ เต้านม หลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ซึ่งสามารถแสดงผลตรวจได้อย่างมีคุณภาพ และ มีความละเอียดสูง โดยเฉพาะการตรวจเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจพบโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) หรือ ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถตรวจแบบใช้รังสีเอกซเรย์และใช้สารทึบแสงได้ เช่น ผู้ป่วยที่แพ้อาหารทะเล เครื่อง MRI รุ่นนี้เป็นเครื่องที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กขนาด 1.5 เทสลา (1.5 T) ทำให้ได้ภาพสแกนสมอง และ อวัยวะสำคัญทั่วร่างกายในเวลาอันรวดเร็ว
ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าดังกล่าว ประกอบกับมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ดีกว่า จึงทำให้เครื่อง MRI รุ่นนี้สามารถนำมาใช้ในการตรวจหาโรคในอวัยวะต่างๆได้ดีกว่า และ ละเอียดกว่า ทำการตรวจได้มากชนิดกว่า ให้ภาพที่มีความละเอียดและคมชัดมากกว่า นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีลักษณะเป็นอุโมงค์สั้นทรงกระบอก ในแนวนอนขนาดกระทัดรัดที่สุดในโลก ซึ่งสามารถช่วยลดอาการกลัวการเข้าไปอยู่ในบริเวณแคบและปิดทึบของผู้ป่วยได้ MRI จึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำ และ นำไปสู่การรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award