โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย

ไวรัสซิการะบาดใน 19 ประเทศ พบผู้ป่วยในไทยเฉลี่ยปีละ 2-5 ราย | กลับสู่หน้าหลัก
ไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย
เริ่ม - | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award