โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก (Dengue fever) เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลาย เป็นพาหะนำโรค โดยเชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วัน ในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน โดนเฉพาะในเวลากลางวันตามบ้านเรือนและโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง | กลับสู่หน้าหลัก
ไข้เลือดออก
เริ่ม - | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award