โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

โรคตาแดง

โรคตาแดง (Conjunctivitis) เกิดจาดเชื้อไวรัส ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยโดยเฉพาะเด็กเล็กและนักเรียนชั้นประถมศึกษาและแพร่ระบาดได้ง่ายเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง แต่หากไม่รักษาตั้งแต่เริ่มเป็น อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ทำให้ตาพิการได้ | กลับสู่หน้าหลัก
โรคตาแดง
เริ่ม - | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award