โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

กรดไหลย้อน

เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมา ทางหลอดอาหาร เนื่องจากกล้ามเนื้อหูรูดปลายหลอดอาหาร ปิดไม่สนิทก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า Heartburn | กลับสู่หน้าหลัก
กรดไหลย้อน
เริ่ม 05/10/2016 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award