โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

มะเร็งลำไส้และทวารหนัก

อัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 4 อัตราการพบผู้ป่วยใหม่ 11,469 ราย/ปี อัตราการพบผู้ป่วยเสียชีวิต 6,845 ราย/ ปี | กลับสู่หน้าหลัก
มะเร็งลำไส้และทวารหนัก
เริ่ม 06/10/2016 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award