โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อและข้อมูลแพทย์ ตารางตรวจ พร้อมระบบนัดหมาย
LastUpdate : 22/10/2017 03:00
Kanokporn Nuntasiranat, M.D.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
Kanokwan Kusalasai, M.D.
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
ศูนย์สุขภาพสตรี
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 16:00
- - -
12:00 - 20:00
Kanokwan Chuenrudee, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2556  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
Kamonrat Kangjai, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
Korakot Thamphongsri, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2557  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558  ประกาศนียบัตรสาขากีฬาเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
ศูนย์กระดูกและข้อ - - - - - -
10:00 - 19:00
Korakrit Chaijenkit, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2546  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2553  วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554  ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
ศูนย์กระดูกและข้อ - - - - - -
10:00 - 19:00
Krittayot Seetapa, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก | ประจำ :
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
KRIT JONGJAMFA, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : 2547  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2555  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
10:00 - 17:00
- - - - - -
Kritsanarat Pantkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2552  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
Kalin Panommas, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : ประสาทศัลยศาสตร์,รพ.ภูมิพล ,2543
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
GAWIN PIEANMEE, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
ศูนย์กระดูกและข้อ
09:00 - 20:00
- - - - - -
Krasidit Norasatkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2550 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2556 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปี 2560 วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ - - -
17:00 - 21:00
- -
08:00 - 20:00
งดออกตรวจ
Kasidech Kuptapan, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
Kong Jaroenrad, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology) | ประจำ : แผนกเอกซเรย์,โรงพยาบาลศรีระยอง
ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรรังสีทั่วไป , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2544
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
Korpphong Chituaarikul, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2552 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดันสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
Kampanart Hassajinda, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา :

ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแทพยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 ประสาทศัลยศาสตร์ คณะแทพยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
Kanchana Kittisarapong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : กุมารเวชศาสตร์
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08:00 - 19:00
- - -
17:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
Kanwan Jaikriengkai, M.D.
เชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา | ประจำ :
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
KANTIMA PISULTAKOON, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : 2545  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556  ประกาศนียบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
ศูนย์สุขภาพเด็ก - -
08:00 - 20:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 21:00
08:00 - 20:00
KITTI NAKJUNTUK, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ :
ประวัติการศึกษา : 2532  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2538  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลันมหิดล
2545  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(27) เสาร์(28)
- - - - - - -
12345678910...

ค้นหาข้อมูลแพทย์

ชื่อแพทย์
ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์/แผนก
วันที่ออกตรวจ


โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award