โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อและข้อมูลแพทย์ ตารางตรวจ พร้อมระบบนัดหมาย
LastUpdate : 29/06/2017 10:00
Kanokporn Nuntasiranat, M.D.
เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์ | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Kanokwan Kusalasai, M.D.
เชี่ยวชาญ : สูติแพทย์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
ศูนย์สุขภาพสตรี
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
เปลี่ยนเวลาออกตรวจเป็น 8.00-16.00 น.
08:00 - 16:00
- - -
12:00 - 20:00
Kanokwan Chuenrudee, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2556  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Korakot Thamphongsri, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์สาขาเวชศาสตร์การกีฬา | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2557  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558  ประกาศนียบัตรสาขากีฬาเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Korakrit Chaijenkit, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์สาขาเวชศาสตร์การกีฬา | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2546  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2553  วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554  ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Krittayot Seetapa, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ :
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
KRIT JONGJAMFA, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : 2547  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2555  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
10:00 - 17:00
- - - - - -
Kritsanarat Pantkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2552  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Kalin Panommas, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์โรคระบบประสาท | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : ประสาทศัลยศาสตร์,รพ.ภูมิพล ,2543
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
GAWIN PIEANMEE, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์โรคกระดูก | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Krasidit Norasatkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ประจำ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Kasidech Kuptapan, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Kong Jaroenrad, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีแพทย์ | ประจำ : แผนกเอกซเรย์,โรงพยาบาลศรีระยอง
ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรรังสีทั่วไป , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2544
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Korpphong Chituaarikul, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์โรคกระดูก | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2552 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดันสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Kanchana Kittisarapong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : กุมารเวชศาสตร์
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08:00 - 19:00
- - -
17:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
Kanwan Jaikriengkai, M.D.
เชี่ยวชาญ : วิสัญญีแพทย์ | ประจำ :
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
KANTIMA PISULTAKOON, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหาร | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : 2545  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556  ประกาศนียบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
ศูนย์สุขภาพเด็ก - -
08:00 - 20:00
08:00 - 12:00
08:00 - 17:00
08:00 - 21:00
08:00 - 20:00
KITTI NAKJUNTUK, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคหัวใจ | ประจำ :
ประวัติการศึกษา : 2532  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2538  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลันมหิดล
2545  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Kittichai Janthawichai, M.D.
เชี่ยวชาญ : วิสัญญีแพทย์ | ประจำ :
ประวัติการศึกษา :
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
- - - - - - -
Kittipong Isarankura, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์โรคกระดูก | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์,2542
* ระบบแสดงเฉพาะตารางตรวจที่แผนกหลัก
แผนก อาทิตย์(2) จันทร์(3) อังคาร(4) พุธ(5) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(1)
ศูนย์กระดูกและข้อ - - - - -
09:00 - 15:00
งดออกตรวจ
-
12345678910...

ค้นหาข้อมูลแพทย์

ชื่อแพทย์
ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์/แผนก
วันที่ออกตรวจ


โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award