Clock

Info

นพ. ธนพัฒน์  ทิพยมนตรี

นพ. ธนพัฒน์ ทิพยมนตรี

Thanapat Tippayamontri, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
อาทิตย์(27) จันทร์(28) อังคาร(29) พุธ(30) พฤหัส(24) ศุกร์(25) เสาร์(26)
-
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
-
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน