Clock

Info

นพ. ธนพัฒน์  ทิพยมนตรี

นพ. ธนพัฒน์ ทิพยมนตรี

Thanapat Tippayamontri, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกแพทย์ | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
อาทิตย์(25) จันทร์(26) อังคาร(27) พุธ(28) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(24)
-
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
ออกตรวจเพิ่ม 17.00-20.00 น.
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
-
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน