Clock

Info

พญ. ปุญณิสา  ธีรภาสิริ

พญ. ปุญณิสา ธีรภาสิริ

Poonnisa Teerapasiri, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : 2546  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551  วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาทิตย์(22) จันทร์(23) อังคาร(24) พุธ(25) พฤหัส(26) ศุกร์(20) เสาร์(21)
11:00 - 18:00
11:00 - 20:00
11:00 - 19:00
11:00 - 20:00
11:00 - 18:00
11:00 - 18:00
11:00 - 18:00
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน