Clock

Info

พญ. ปุญณิสา  ธีรภาสิริ

พญ. ปุญณิสา ธีรภาสิริ

Poonnisa Teerapasiri, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : 2546  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551  วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาทิตย์(27) จันทร์(28) อังคาร(29) พุธ(30) พฤหัส(24) ศุกร์(25) เสาร์(26)
10:00 - 17:00
10:00 - 19:00
10:00 - 18:00
10:00 - 19:00
10:00 - 17:00
- -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน