โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

CSR โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร วันที่ 22 พฤษภาคม 58

Green Health @ School โรงเรียนนี้มีดีที่สุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร บ้านเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง | กลับสู่หน้าหลัก
CSR โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร  วันที่ 22 พฤษภาคม 58
เริ่ม 07/04/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award