โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

สัมมนาคุณแม่คุณภาพ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขอเชิญคุณแม่และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ "คุณแม่ยุคใหม่...ใส่ใจสุขภาพลูกน้อยในครรภ์" ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง......สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร.038-921999 ต่อ 2151 , 2152 , 3151 , 3153 , 1863 | กลับสู่หน้าหลัก
สัมมนาคุณแม่คุณภาพ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558
เริ่ม 08/04/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award