โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

สัมมนา การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยุคใหม่ เจนอัลฟ่า

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่ที่มีลูกน้อยอายุ 1-4 ขวบ เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยุคใหม่ เจนอัลฟ่า ...... ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สำรองที่นั่งล่วงหน้า ศูนย์สุขภาพเด็ก โทร. 038-921999 ต่อ 2301-2302......โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น | กลับสู่หน้าหลัก
สัมมนา การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยุคใหม่ เจนอัลฟ่า
เริ่ม 03/07/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award