โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

สัมมนาคุณแม่คุณภาพ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขอเชิญคุณแม่และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ 360 องศา อัจฉริยะรอบด้าน สร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย .......สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 038-921999 ต่อ 2151 , 2152 | กลับสู่หน้าหลัก
สัมมนาคุณแม่คุณภาพ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เริ่ม 14/08/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award