โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขอเชิญทุกท่านร่วมงานฉลองครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พบกับกิจกรรม (ภาคเช้า) บริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. (ภาคบ่าย) ฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. ** โปรโมชั่น บัตรชีววัฒนะ ซื้อ1 แถม 1 ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 กันยายน พ.ศ. 2558 | กลับสู่หน้าหลัก
ครบรอบ 12 ปี  โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เริ่ม 01/09/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award