โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

สัมมนา เคล็ดลับการเลี้ยงลูกในยุคเทคโนโลยี 17 ต.ค. 58

โรงพยาบาลกรุงเทพระยองขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ เคล็ดลับการเลี้ยงลูกในยุคเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. .....พร้อมด้วยบูธกิจกรรม และ Work Shop เพื่อลูกน้อย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร.038-921999 ต่อ 2301 , 2302 | กลับสู่หน้าหลัก
สัมมนา เคล็ดลับการเลี้ยงลูกในยุคเทคโนโลยี  17 ต.ค. 58
เริ่ม 26/09/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award