โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

CSR โรงเรียนบ้านน้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กำหนดจัดโครงการ Green Health @ School : โรงเรียนนี้ มีดีที่สุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านน้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 .....สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร , บริจาคสิ่งของ , หนังสือ , เสื้อผ้า , ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 0 3892 1999 ต่อ 3151 , 3153 , 1863 | กลับสู่หน้าหลัก
CSR โรงเรียนบ้านน้ำใส  ต.น้ำเป็น  อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง
เริ่ม 20/10/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award