โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2558

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 กิจกรรมภายในงานพบกัน การประกวดหนูน้อยนพมาศ , การประกวดประดิษฐ์กระทง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย......สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร.0 3892 1999 ต่อ 1863 , 3151 , 3152 , 3153 | กลับสู่หน้าหลัก
ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2558
เริ่ม 26/10/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award