โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เปิดบริการศูนย์เต้านม เพื่อดูแลสุขภาพผู้หญิงในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เปิดศูนย์เต้านม โดยได้รับเกียรติจากคุณเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ของศุนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ และแผนกเอกซเรย์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการแบบ One Stop Service | กลับสู่หน้าหลัก
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เปิดบริการศูนย์เต้านม เพื่อดูแลสุขภาพผู้หญิงในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
เริ่ม 05/02/2016 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award