โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2560

มหัศจรรย์วันเด็ก ปีที่ 13 ตอน ดินแดนมหัศจรรย์ความหวาน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 พร้อมลุ้นชิงโชคสอยดาว กว่า5,000 รางวัล | กลับสู่หน้าหลัก
กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2560
เริ่ม - | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award