โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

เตรียมความพร้อม..กับการเป็นคุณแม่มือใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดสมมนาคุณแม่คุณภาพในหัวข้อ "เตรียมความพร้อม..กับการเป็นคุณแม่มือใหม่" ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.หญิง พญ.อัญชุลี เพ็ชรรัตน์ จิตแพทย์ทั่วไป จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตำรวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการได้ยิน การมองเห็น การรับรู้และการเคลื่อนไหว,เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อหล่อหลอมให้ลูกน้อยมีอารมณ์ดีหลังคลอด | กลับสู่หน้าหลัก
เตรียมความพร้อม..กับการเป็นคุณแม่มือใหม่
เริ่ม 30/05/2017 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award