โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award