โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แนะนำ / ติชม ถึงผู้บริหาร

คุณสามารถแนะนำหรือติชมมายังคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลได้โดยตรง
จากคุณ
โทรศัพท์
อีเมล์
ข้อความถึงผู้บริหาร

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง


ที่ตั้ง : 8 หมู่ 2, ซ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : (038) 921-999
แฟกซ์ : (038) 921-925 , (038) 921-990
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award