โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แพคเกจตรวจสุขภาพ

ข้อมูลแพคเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

สุขภาพดี ชีวิตดี.....เลือกสุขภาพดี ให้ตัวคุณเอง และคนที่คุณรักด้วย แพคเกจตรวจสุขภาพ
เริ่ม 14/10/2016 | สิ้นสุด -
ราคา - บาท * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award