โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 

กลุ่มโรงพยาบาลเครือข่าย

รายชื่อเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพทั้งหมด

กลุ่มโรงพยาบาลเครือข่าย
1. กลุ่มศูนย์การแพทย์กรุงเทพ
2. กลุ่ม 1 ประกอบด้วย
-โรงพยาบาลกรุงเทพ:
-โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
-โรงพยาบาลวัฒโนสถ
-โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
-โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
-โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
-โรงพยาบาลเมืองเพชร
3. กลุ่ม 2 ประกอบด้วย
-โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
-โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
-โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
-โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
-โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
-โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
-โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
4. กลุ่ม 3.1 ประกอบด้วย
-โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
-โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
-โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
-โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
-โรงพยาบาลศรีระยอง
-โรงพยาบาลจอมเทียน
5. กลุ่ม 3.2 ประกอบด้วย
-โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
-โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล
-โรงพยาบาลกรุงเทพดีบุก
-โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
-โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
6. กลุ่ม 4 ประกอบด้วย
-โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
-โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
-โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
-โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
-โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
-โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
-โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
-โรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ
-โรงพยาบาลรอยัล อังกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
7. กลุ่ม 5 ประกอบด้วย
-โรงพยาบาลพญาไท 1
-โรงพยาบาลพญาไท 2
-โรงพยาบาลพญาไท 3
-โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
-โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
-โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล C
-โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4
-โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ
-โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รังสิต

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award