โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานผู้ช่วย NA,PN (OPD)(IPD)
พยาบาลห้องผ่าตัด (OR)
เภสัชกร รพ.กรุงเทพระยองและรพ.ศรีระยอง
นักรังสีเทคนิค
พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)ประจำ รพ.กรุงเทพระยองและรพ.ศรีระยอง
วิสัญญีพยาบาล

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณสุพรรษา(น้ำ) โทร. 1849 หรือ คุณปวีณา (ปัทม์) โทร. 1847

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award