เภสัชกร รพ.กรุงเทพระยองและรพ.ศรีระยอง

ความรับผิดชอบ
  • ส่งมอบยาถึงมือผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ พร้อมคำแนะนำวิธีการใช้ยาและการปฎิบัติตัวเมื่อรับประทานยา แก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • เป็นที่ปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย แพทย์ และ บุคคลากรทางการแพทย์อื่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
  • ควบคุมการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ให้เหมาะสม
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาประิญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์เภสัชกรโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขึ้นเวรได้
ประจำแผนก
  • เภสัชกรรม 3 ตำแหน่ง
กรอกใบสมัคร