นักรังสีเทคนิค

จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ
วุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีวิทยา

  • มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีใจรักการบริการ

กรอกใบสมัคร