พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)ประจำ รพ.กรุงเทพระยองและรพ.ศรีระยอง

คุณสมบัติ

- อายุ 25-35 ปี
- การศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีใบอนุญาตโรคศิลป์ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
- มีประสบการณ์ได้รับการพิจารณาพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้การพยาบาลผู้ป่วย...อุบัติเหตุและฉุกเฉิน..โดยใช้กระบวนการพยาบาล และ หลักการพยาบาลตามแนวทางปฎิบัติของแผนกและนโยบาย ของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภันของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมมายที่กำหนด

กรอกใบสมัคร