โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งหญิงและชาย

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะคลินิกศัลยกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพระยองเป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะทั้งเพศหญิงและเพศชายรวมถึงการตรวจพิเศษทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะเพศโดยทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและทีมสหสาขาวิชาชีพ

ขอบเขตการให้บริการ

นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • รักษาโดยวิธีการส่องกล้องแผลเล็ก

 • สลายนิ่วโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ศูนย์สุขภาพเพศชาย
 • ชายวัยทอง

 • ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ
 • ปัสสาวะเล็ดราด

 • ปัสสาวะแสบขัดสะดุด

 • ช้ำรั่ว

 • การตรวจวัดปริมาณปัสสาวะโดยเครื่องมือพิเศษ(Bladder Scan)

ข้อดี ไม่ต้องเจ็บจากการสวนปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณปัสสาวะ

 • โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก

 • ส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ


เครื่องมือพิเศษกับเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

 1. Flexible Cystoscopy (กล้องส่องกระเพาะปัสสาวะแบบพับงอได้)

ข้อดี ลดความเจ็บปวดในการส่องกล้อง

 1. Flexible Ureterorendoscope (กล้องส่องท่อไตและไตแบบพับงอได้)

ข้อดี สามารถรักษานิ่วในไตและท่อไตร่วมกันได้ในการผ่าตัดเดียว

 1. ESWL (Extracorporeal shock wave lithotripsy) เครื่องสลายนิ่ว

ข้อดี ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

 1. PCNL (Percutaneous Nephrolithotripsy) การส่องกล้องเพื่อกรีดเอานิ่วออกจากไตผ่านหลัง

ข้อดี แผลเล็กขนาดประมาณ2 ซม. เพื่อรักษานิ่วในไตที่มีขนาดใหญ่

 1. การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก(Prostate biopsy) เพื่อวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

 2. MRI ต่อมลูกหมาก เพื่อวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

ภาพที่เกี่ยวข้อง

Clock

Info

นพ.จักรกฤช กิจจนาศิริ
ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น G ตึก A
วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. / วันอาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 3101 , 3102
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. กีรติพล เวียงพล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ. จักรกฤช กิจจนศิริ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ. ดุษฎี โสวรรณทิพย์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ. นิธิ นาวานิมิตกุล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
พญ. ประพรพิม อุตมโชติ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ. ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ. สัภยา ศุภนันตฤกษ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award