โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

โรงพยาบาลศรีระยอง

โรงพยาบาลศรีระยอง

โรงพยาบาลศรีระยอง
อัตราค่าห้องพักประจำปี 2558

โรงพยาบาลศรีระยอง เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง ในเครือรพ.กรุงเทพ บริหารและดำเนินงานโดยรพ.กรุงเทพระยอง ให้บริการทางการแพทย์ในรูบแบบของการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีทีมแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ทางโรงพยาบาลศรีระยอง ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน , ตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ , การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, การทำหัตถการต่างๆ, การให้บริการเอ็กเรย์ทั่วไป รวมถึงห้องพักผู้ป่วยแบบค้างคืน(IPD)


ภาพที่เกี่ยวข้อง

Clock

Info

โรงพยาบาลศรีระยอง
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) รองรับผู้ป่วยระยะวิกฤตและผู้ป่วยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมบริการตลอด 24 ชม.

โรงพยาบาลศรีระยอง 10
เครื่อง X-RAY ทั่วไป และเครื่อง X-RAY COMPUTER
ห้องคลอด รองรับผู้ป่วยคลอดปกติ และให้บริการห้องรอคลอด
ห้องทารกแรกเกิดปกติ และ ห้องทารกที่มีปัญหาสุขภาพ

ห้องผ่าตัด รองรับการผ่าตัดทั่วไปและเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ
Ward 3
ห้องพักเดี่ยว (เตียงเดี่ยว)
ห้องพักรวม 4 เตียง (Ward 4)

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
วันเวลาทำการ
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์
038-998555 , ฉุกเฉิน โทร. 038-998599
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ก้อง เจริญราษฎร์
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. เกวลี แสดงฤทธิ์
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. โกวิทย์ ธาราศักดิ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. จิรศักดิ์ ชาวไร่
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. เจนวิทย์ พัฒนยินดี
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. ชนกนันท์ อุฬารวิริโย
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. ฐิรภัทร นานาศิลป์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. ณัฐฐา วรรณสาตร์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. ทรงพล มณีนิธิเวทย์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. ธีรภัทร ไทยภัทรพงศ์
เชี่ยวชาญ : นิติเวชศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. ธีระนิติ์ ฤกษะสาร
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. นิเวศน์ วิเศษไชยศรี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. นุชนาถ ดวงตา
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. บัณฑวิช พลกล้า
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. ปภิศา นิ่มอนงค์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. ปิยะเรข ปภิรัชนาท
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. พรรณทิพย์ เศรษฐะทัตต์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. ภรภัทร อินทรีย์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. ภานุวัฒน์ สมุทรานุกูล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. โภคิน เพ็ชร์หอม
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. รังสรรค์ บำรุงรักษ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. วงศ์วริศ อภิจิรวัฑฒ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. วราลี อริยเดช
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. วริศร์ กาญจนมยูร
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. วิทวัส โลเกศกระวี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. วิมลมาศ อยู่ยรรยง
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. วิโรจน์ วิจิตรศรีพรกุล
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. ศุกร์สัญ นิติมณฑล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. ศุภวิชญ์ ลีลาภิรมย์ชัย
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. สมชาย แพรพิรุณ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. สรณะ สุทธะพินทุ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. สรพงษ์ ศรีพงษ์ประไพ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. สิทธิชัย ธัญอำไพ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. สิริภา ศรีวัฒนวรชัย
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. สุมาลัย เปี่ยมสิน
เชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. แสงสูรย์ มั่นคงพรไพบูลย์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. โสภณ ถิรกิจไพโรจน์
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. อดุลย์ ปัญญากรณ์
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. อาศเลษา บุษยะกนิษฐ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
นพ. เอกภพ พลยมมา
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
พญ. เอื้ออารี พร้อมเพรียง
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : โรงพยาบาลศรีระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award