โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์เต้านม

ศูนย์เต้านม

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีมาตรฐานและความพร้อมในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและ การดูแล รักษา รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

ศูนย์เต้านม (Breast Center)

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง มีมาตรฐานและความพร้อมในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและ การดูแล รักษา รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งด้านการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกตลอดจนการวินิจฉัยและการรักษา รวมทั้งการติดตามผลการรักษาทั้งด้านกาย จิตใจ อย่างต่อเนื่อง โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครบวงจร โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล โดยคำนึงถึงผลการรักษาด้วยอัตราการอยู่รอดที่ดี รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทีมศัลยแพทย์ด้านเต้านม และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงเป็นสำคัญ

ขอบเขตการให้บริการ

 • สตรีตรวจสุขภาพประจำปีโดยไม่มีอาการผิดปกติ
 • ผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านเต้านมต่างๆ เช่น
  • เจ็บเต้านม
  • พบก้อน
  • เต้านมมีขนาดและรูปร่างเปลี่ยนไป
  • หัวนมบุ๋มและมีน้ำไหลออกมา
  • หัวนมหรือผิวของเต้านมมีสีแดงช้ำ / อักเสบ /ผิวไม่เรียบ
  • ผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 1. ศัลยแพทย์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ที่มีความชำนาญในการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคทางเต้านมโดยเฉพาะ
 2. ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างเต้านมทำให้ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดรักษาโรคทางเต้านมสามารถกลับมามีเต้านมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของเดิม
 3. อายุรแพทย์มะเร็งวิทยาสำหรับการให้การรักษานอกเหนือจากการผ่าตัดเช่นการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนเป็นต้น
 4. รังสีแพทย์ที่มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำ
 5. รังสีวิทยา วินิจฉัย ที่มีศักยภาพในการเจาะเนื้อเยื่อเต้านม
 6. พยาธิแพทย์ ที่มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้จากเต้านมและต่อมน้ำเหลือง รวมไปถึงการตรวจชิ้นเนื้อเร่งด่วนโดยวิธีแช่แข็ง (Frozen Section)

เทคโนโลยีและการรักษา

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมที่มีความละเอียดสูงและอัลตราซาวด์ (Digital Mammogram, Ultrasound)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (AVBS) อัลตราซาวน์เต้านมอัตโนมัติสามมิติ
 • การตรวจเต้านมความผิดปกติของเต้านม ,ท่อน้ำนมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Breast MRI)
 • การเจาะน้ำออกจากถุงน้ำเต้านม (Aspiration of Breast Cyst)
 • การเจาะดูดเซลส์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Fine Needle Aspiration)
 • การเจาะชิ้นเนื้อจากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Core Needle Biopsy)
 • การผ่าตัดก้อนเต้านมและท่อน้ำนม (Excision Breast Mass, Microdochectomy & Duct Excision)
 • การผ่าตัดรักษามะเร็งแบบสงวนเต้านม (Breast Conserving Surgery)
 • การผ่าตัดรักษามะเร็งแบบตัดเต้านมออกทั้งหมด (Mastectomy)
 • การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมด้วยเต้านมเทียมหรือเนื้อเยื่อจากหน้าท้องและแผ่นหลัง (Breast Reconstruction with Implant or TRAM flap or LD flap)
 • การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้เพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็ง (Sentinel Node Biopsy) และการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ทั้งหมด (Axillary Node Dissection)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และความเสี่ยงทางพันธุกรรม (Breast Cancer Screening and Genetic Testing - BRCA1&2)ภาพที่เกี่ยวข้อง

Clock

Info

ศูนย์เต้านม Breast Center
ศูนย์เต้านม Breast Center
ศูนย์เต้านม Breast Center
ศูนย์เต้านม Breast Center

ศูนย์เต้านม Breast Center

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น G อาคาร A
วันเวลาทำการ
วันอังคาร - วันอาทิตย์
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 3104
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์เต้านม
พญ. ชุลีกร ลาวงศ์เกิด
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำ : ศูนย์เต้านม
นพ. ภัทรเชษฐ คล้ายเคลื่อน
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์เต้านม
นพ. อนิรุทธ์ นิรนาท
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำ : ศูนย์เต้านม
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award