โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมบุคลากรทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย โรงพยาบาลจัดรถพยาบาลฉุกเฉิน (AMBULANCE) ที่มีบุคคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตั่งแต่จุดรับผู้ป่วยภายในรถพยาบาลมีอุปกรณ์สื่อสาร ที่สามารถรายงานอาการและตรวจเบื้องต้นมายังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น สาขาโรคหัวใจ โรคทางสมอง ศัลยกรรม เพื่อให้คำแนะนำการรักษาและ เตรียมการให้การรักษาผู้ป่วย

  • ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สามารถใช้สิทธิพรบ. โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 15,000 บาท
    ( โรงพยาบาลประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเบิกจ่าย )
  • ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
  • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ปวดท้องรุนแรง ไม่ทราบสาเหตุ ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน ฯลฯ
  • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
  • ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้่องเสีย ช๊อค ฯลฯ (มีกุมารแพทย์ตรวจตลอด 24 ชม.)
  • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

โปรโมชั่นหลักของ แผนกฉุกเฉินคือ เรียกรับอุบัติเหตุฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 038 921 921

เทคโนโลยีทางการแพทย์

มีทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ ที่ได้รับการฝึกฝน ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก และฉุกเฉินทุกประเภท เครื่องมือกู้ชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ทันสมัย ห้องรักษาและเครื่องมือสำหรับทำการตรวจรักษาและผ่าตัดเล็กที่ทันสมัย

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น G ตึก A
วันเวลาทำการ
24 ชั่วโมง
โทรศัพท์
0 3892 1921
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. กนกวรรณ ชื่นฤดี
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. กมลรัตน์ กังใจ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. กฤษณรัฐ พันธ์กุล
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. กษิเดช คุปตะพันธ์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. กัมปนาท หัสจินดา
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. กิตติ แท้เที่ยงธรรม
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. เกวลี แสดงฤทธิ์
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. เกษมศักดิ์ ปฏิเวช
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. คณิน วัฒนกิจถาวรกุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. คีตรา วสิเวช
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. จักรพงศ์ อธิคมภาษิต
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. จักริน คิวเจริญ
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. จิติอาภา อมตเวทย์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. จิรพรรณ พงษ์ศิริเวทย์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. จิรวัฒน์ จึงสิรกุลวิทย์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. จิรวิจักษณ์ จรัสอุดมรัตน์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. เจนจิรา ชุ่มชื่น
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ชฎาภรณ์ สมบัติชัยศักดิ์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ชนกนันท์ อุฬารวิริโย
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ชยา ดีสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ชลธิต เรืองแสงทอง
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ชวน พฤกษวิวัฒน์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ชัดชัย เมธาชวลิต
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ฐิตินันทน์ ศรีมานพ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ฐิรภัทร นานาศิลป์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ณัชชา บุษบง
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ณัฏฐิญา ศิริธรรม
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ณัฐฐพัชร์ วรรณวิจิตร
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ณัฐพล วรรณสีปี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ณัฐภัทร สุนทราภา
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. เตชิณ วศินสังวร
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ทักษอร อังศุธรารักษ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ธนพล พลังฤทธิ์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ธนาวัต แหวนวงษ์
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ธนิดา เจนบวรกิจ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ธวัชชัย พงษ์ทองพูล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแงและเสริมสร้างใบหน้า
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ธีรพงษ์ แซ่ลี้
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. นภวรรณ สินธุวงษ์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. นราวิชญ์ สมพรไพลิน
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. นัฐฐพรัช กาญจนศิลานนท์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. นิศา ใจชื่น
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. นุชนาถ ดวงตา
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. บัณฑวิช พลกล้า
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. บุรัสกร ทวีบูรณ์
เชี่ยวชาญ : - ไม่ระบุ -
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. บูรณิจฉ์ เชื้ออินทร์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปฐวี บุญตานนท์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปณิดา โพธิตา
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ปโยธร เดชะรินทร์
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ประพรพิม อุตมโชติ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปวีณา วิเศษสุวรรณ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปัณฑิตา นิธิวิบูลย์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปัทมพร จันทร์กลม
เชี่ยวชาญ : - ไม่ระบุ -
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปานหทัย เกษมพิณ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปารณีย์ จันทร์อ่อน
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปาริฉัตร มีประเสริฐ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ปิยะเรข ปภิรัชนาท
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ผาณิต ศรีสุวรัตน์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. พรชัย ศรีสิทธิมงคล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. พรทิพย์ พงษ์ประติยานนท์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. พัลลภ ถิระวานิช
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. เพียงฟ้า วัชรมน
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ภรภัทร อินทรีย์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ภัทร ชุติมานุกูล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ภูชนินทร์ เฟื่องนิภากรณ์
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. โภคิน เพ็ชร์หอม
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. มนฤดี สาริวงศ์จันทร์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. เมธีรา อริยเดช
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. รภัส สมะลาภา
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. รุจิกานต์ อัมพรทีป
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. รุจิรา มหิทธิ์ยุทธนา
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. รุจิรา เทียบเทียม
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. เลิศเชาว์ อ่ำใหญ่
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. เลิศรัช วงษ์ราษธ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. วราลี อริยเดช
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. วัลยา หอมสุวรรณ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. วิชชุ ลัทธิวงศกร
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. วิชญะ วงษ์พิทักษ์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. วิชิดา ประเสริฐรุ่งพาณิช
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ศศิพิมพ์ บุญเพ็ง
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ศุภณัฏฐ์ ถนอมธีระนันท์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ศุภรัตน์ สนิทศรีสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ศุภวิชญ์ ลีลาภิรมย์ชัย
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. ศุภศิษฏ์ การดี
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. สมชาย แพรพิรุณ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. สาธิต เรืองเพชร
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. สารัตน์ สืบจันทร์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. สิทธิพันธ์ มาลีพันธ์
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. สิริภา ศรีวัฒนวรชัย
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. สุรชัย สาธิตสมิตพงษ์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. องค์อร บุญนิจสัน
เชี่ยวชาญ : - ไม่ระบุ -
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. อดิชาญ เชื้อจินดา
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. อนิรุต วรวาท
เชี่ยวชาญ : นิติเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. อนุสรณ์ นาประดิษฐ์
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ. อภิสัณห์ ชนะจิตต์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ. อินทิพร เกียรติพิโรดม
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award