โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
  • ผู้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีร้าวไปที่คาง หลัง หรือหัวไหล่ซ้ายและแขนซ้าย
  • หายใจไม่เต็มอิ่ม เหนื่อยง่าย
  • การเต้นของหัวใจผิดปกติ อาจช้าหรือเร็วไม่สม่ำเสมอ
  • บวมที่ขาและเท้า
  • ไขมันในเลือดสูง
  • โรคความดันโลหิตสูง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 2351, 2352
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ขจรศักดิ์ ส้มอั๋น
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
นพ. ขชล ศรียายาง
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
พญ. ขวัญชนก ประทุมพิทักษ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
นพ. นิสิต ชาญนำสิน
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
นพ. ปิยะ ผ่องเภสัช
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
นพ. วิวัธน์ พู่พรอเนก
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
นพ. สราวุฒิ พลเสน
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
นพ. สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
พญ. สุวารี ศิริเจริญแสง
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award