โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพระยองบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ด้วยเครื่องมือชนิดความเร็วและประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดสมองได้ตลอดเวลา พร้อมพิเศษสุดกับ เครื่อง MRI ที่สามารถสแกนหาความผิดปกติของร่างกายได้ทุกสัดส่วน ปลอดจากรังสี ไม่ว่าคุณจะตรวจสุขภาพประจำปีหรือประสบอุบัติเหตุ

ขอบเขตการให้บริการ

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคดังนี้

โรคอายุรกรรมระบบประสาท

 • อาการปวดศีรษะ อาการปวดเรื้อรัง
 • เวียนศีรษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคอัมพฤกษ์ จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน
 • โรคลมชัก หรืออาการวูบ
 • พาร์กินสัน
 • โรคสมองเสื่อมชา อ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
 • หมดสติชั่วครู่ , Coma

โรคทางศัลยกรรมระบบประสาท

 • สงสัยกระดูกคอหัก, ปวดต้นคอจากอุบัติเหตุ
 • บาดเจ็บที่ศีรษะ , หมดสติจากอุบัติเหตุ
 • แขน-ขา อ่อนแรงจากอุบัติเหตุ
 • เนื้องอกในสมอง หรือไขสันหลัง
 • กระดูกสมองเสื่อม – ปวดคอ
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ
 • ฯลฯ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 6180, 3251
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. กลินทร์ พนมมาศ
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. กิตติ แท้เที่ยงธรรม
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. กีรติ จรูญธรรมวงศ์
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. ณัฏฐิญา ศิริธรรม
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. ณัฐฐพัชร์ วรรณวิจิตร
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. ณัฐพล เลิศการค้าสุข
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. ปโยธร เดชะรินทร์
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. ภูษิต ทรัพย์สมพล
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. วัฒนา สุขอวยชัย
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. วิชชุ ลัทธิวงศกร
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. สมยศ วนิชผล
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. สราวุธ กิจเจริญ
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. สิทธิพันธ์ มาลีพันธ์
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. สุธิดา บุญญะไวโรจน์
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award