โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แผนกตา

แผนกตา

แผนกตา
คลินิคตา โรงพยาบาลกรุงเทพระยองเราคือหนึ่งในศูนย์การรักษาที่มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ท่ามกลางบรรยากาศที่สะดวกสบายเหนือระดับและน่าประทับใจจากจักษุแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่ท่าน

บริการของเรา คือ

  • จักษุวิทยาเฉพาะทาง
  • กระจกตา (Cornea and Refractive Surgery)
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน (Glaucoma)
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Occuloplastic and Recontractive Surgery
  • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous)

ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางตาทั่วไป อาทิเช่น
• ตรวจวัดสายตาที่ผิดปกติ และประกอบแว่น
• ตรวจสุขภาพทางตาทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ตรวจสุขภาพตาก่อนเข้า ทำงาน และตรวจสุขภาพตาเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
• โรคตาแห้ง ต้อลม ต้อเนื้อ เยื่อบุตาขาวอักเสบ แผลบนกระจกตา กระจกตาอักเสบ และความผิดปกติของกระจกตา
• โรคของหนังตา หนังตาตก หนังตาหย่อน หนังตาม้วน หนังตาปิดไม่สนิท ตากุ้งยิง ความผิดปกติของขนตา ความผิดปกติของท่อระบายน้ำตา และศัลยกรรมความงามของหนังตา
• โรคกล้ามเนื้อตา ตาเหล่ ตาเข และความผิดปกติของการกลอกตา

• การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ/ ต้อกระจก

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์
การตรวจพิเศษ เช่น
• การวัดสายตา (Auto refractometer) และการวัดความดันภายในลูกตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Air-puff tonometer)
• การถ่ายรูปจอประสาทตาและขั้วประสาทตา (Fundus camera)
• การตรวจวิเคราะห์ลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Automated perimetry/visual field analysis)
การใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาโรคทางตา เช่น
• การใช้แสงเลเซอร์ในการสลายถุงหุ้มเลนส์ขุ่น (YAG capsulotomy) ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก
• การใช้แสงเลเซอร์เจาะรูบนม่านตาเพื่อทำทางระบายน้ำภายในลูกตา (YAG iridotomy)
• การใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคต้อหิน (Laser trabeculoplasty)
• การใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคทางจอประสาทตาและเบาหวานขึ้นจอตา (Pattern scan photocoagulation)
นอกจากนี้ศูนย์จักษุยังมีบริการให้คำปรึกษาและร่วมรักษาโรคทางตากับศูนย์การแพทย์อื่นในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและยกระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยทุกท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราตั้งไว้


นพ.วิชาญ โชคเรืองสกุล

จักษุแพทย์เฉพาะทาง

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 16:30 – 20:00 น.

วันพุธ 17:00 – 20:00 น.

วันเสาร์ 09:30 – 13:00 น.Oculoplastic Specialist คือจักษุแพทย์ เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญปัญหาโรคของเปลือกตา ท่อน้ำตา และโรคของเบ้าตา เป็นพิเศษ

- โรคและความผิดปกติที่ให้การรักษาความผิดปกติเปลือกตา

-เปลือกตาตกหย่อน

-เปลือกตาม้วนเข้าใน

-เปลือกตาม้วนออกนอก

-เปลือกตากระตุก

- โรคและความผิดปกติของระบบน้ำตาและระบบท่อน้ำตา

-ท่อน้ำตาอุดตัน (ในเด็กและผู้ใหญ่)

-โรคท่อน้ำตาอักเสบ

-ภาวะตาแห้งมากและโรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง

-ต่อมน้ำตาอักเสบ

-ความผิดปกติของเบ้าตา

-ตาโปนจากภาวะไทรอยด์

-เนื้องอกที่เบ้าตา

-การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เบ้าตา

-ความผิดปกติอื่นๆ

-การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนัยน์ตา เปลือกตา และท่อน้ำตาอย่างรุนแรง

นพ.พฤทธิ์ เครือชัยพินิต
จักษุแพทย์ เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ
ปํญหาโรคของเปลือกตา ท่อน้ำตา
และโรคของเบ้าตา เป็นพิเศษ

(Oculoplastic Specialist)

เวลาออกตรวจ
วันอังคาร 09:30 – 20:00 น.

วันพุธ 09:30 – 15:00 น.

วันพฤหัส/ศุกร์ 09:30 – 20:00 น.

เสาร์ที่ 1 /3 ของเดือน 09:30 – 20:00 น
จอตา หรือ จอประสาทตา (Retina)จอตา(Retinaหรือเรตินา)หรือบางท่านเรียกว่าจอประสาทตา
โรคต่างๆของจอตามีอะไรบ้าง

-โรคของจอตา โรคจอตา (Retinal disease)

-เบาหวานขึ้นตา เบาหวานกินตา (Diabetic retinopathy)

-โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age-related macular degeneration หรือ AMD)

-หลอดเลือดดำจอตาอุดตัน โรคซีอาร์วีโอ (Central retinal vein occlusion หรือ CRVO)

-พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane)

-พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane)

-โรคจอตาหลุดลอก อาร์อาร์ดี (Rhegmatogenous retinal detachment หรือ RRD)

-จอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด (โรคอาร์โอพี) Retinopathy of Prematurity (ROP)

-โรคตา โรคทางตา (Eye disease)


พญ.อัตตาพร สุวรรณิก

จักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตา

(Retina)

เวลาออกตรวจ

วันอังคาร 09:00 – 17:00 น.
วันพุธ 09:00 – 17:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 2/4 ของเดือน 09:00 – 19:00 น.โรคกระจกตา
อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกระจกตาอักเสบ
-
มีความผิดปกติของตา เช่น ผู้ที่มีเปลือกตา/หนังตาอักเสบเรื้อรัง ตาแห้ง ขนตาเกเข้าไปในตา ตาโปน ตาหลับไม่สนิท/หนังตาปิดไม่สนิทเมื่อหลับตา จากอัมพาตของเส้นประ สาทสมองเส้นที่ 7 จึงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายต่อกระจกตา
-ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่สกปรก มีฝุ่น หรือที่เสี่ยงอันตรายต่อตา (เช่น -ทำงานในโรงงานที่เสี่ยงต่อสารพิษหรือสารเคมีเข้าตา ช่างก่อสร้างที่มีโอกาสถูกของมีคม ดิน หิน กระเด็นเข้าตา เกษตรกรถูกใบไม้/กิ่งไม้บาดตา/ทิ่มตา
-
การใช้คอนแทคเลนส์
-มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคผิดปกติ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ติดสุราเรื้อรัง ผู้มีโรคทางกายเรื้อรัง (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ผู้ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย รวมทั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่ตาร่วมด

-มีการอักเสบที่ลามมาจากอวัยวะใกล้เคียง เช่น จาก หนังตาอักเสบเรื้อรัง, จาก เยื่อตาอักเสบที่บางชนิดลามมายังกระจกตาได้

กระจกตาอักเสบมีอาการอย่างไร
-
ปวดตา เจ็บตา ตาแดง ตาสู้แสงไม่ได้/ตากลัวแสง น้ำตาไหลตลอดเวลา นอกจากนั้น มักจะร่วมกับมี ขี้ตา และสายตาอาจมัวลง ถ้ามีแผลใหญ่ หรือแผลอยู่ตรงกลากระจกตา


พญ.ปรียาทรรศ์ ศุขโรจน์

เฉพาะทางกระจกตา (Corneal)

เวลาออกตรวจ

วันจันทร์ 08:30 – 15:30น.

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน 09:0 – 19:00น.ต้อหิน (Glaucoma)...ภัยเงียบคุกคามสายตาคุณ

ประเทศไทยยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคตาบอดที่รักษาไม่ได้ ในประเทศที่เจริญแล้วเกือบครึ่งที่ยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้ และในประเทศไทย อาจมีคนที่เป็นต้อหินแต่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นอยู่สูงถึง 90% คุณทราบได้อย่างไรว่าคุณไม่เป็นหนึ่งในนั้น

สาเหตุเกิดจาก
ขั้วประสาทตาถูกทำลาย ผู้ป่วยจะค่อย ๆ สูญเสียการมองเห็นไปอย่างช้า ๆ โดยจะเสียจากบริเวณรอบนอกก่อน หรือที่เราเรียกว่าลานสายตา เนื่องจากการผิดปกติของการมองเห็นในต้อหินเริ่มต้นจากลานสายตาจากด้านนอกเข้าหาด้านใน จึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ในระยะแรก อาจจะไม่สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้
ใครบ้างที่เสี่ยง

• ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
• บุคคลที่มีประวัติญาติพี่น้องเป็นโรคต้อหิน
• ผู้เป็นเบาหวาน
• สายตาสั้นหรือยาวมาก ๆ
• เคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุ หรือเคยผ่าตัดทางตา
• เป็นโรคเรื้อรังบางอย่างทางตา เช่น ม่านตาอักเสบ
• ซื้อยาหยอดตาพวกสเตียรอยด์มาใช้เองเป็นประจำ

การป้องกันและรักษาโรคต้อหินที่ดีที่สุด คือ การตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับคนที่มีความเสี่ยง เพื่อที่จะได้ทำการรักษาตั้งแต่ระยะแรก ๆ เป็นการป้องกันการตาบอดจากโรคต้อหินได้ดีที่สุด

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์ เฉพาะทางต้อหิน (Glaucoma)

เวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ที่ 1/3 08:00 – 18:00น.

พญ. ชื่นชนก ศรียากูล เฉพาะทางต้อหิน (Glaucoma)

เวลาออกตรวจ วัน พฤหัส/ศุกร์ 09:00 – 17:00น.

ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกตาโรงพยาบาลกรุงเทพระยองตึก A ชั้น 1

เบอร์โทร 038-921999 ต่อ 2453-2454

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
วันจันทร์ 16:30 – 20:00 น. วันพุธ 17:00 – 20:00 น. วันเสาร์ 0Oculoplastic
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 2451, 2452
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. เกียรติ ถีวุฒิตา
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
พญ. ชื่นชนก ศรียากูล
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
พญ. ฐิติมา คณาเดช
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
นพ. ธนพล ลิรัฐพงศ์
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
พญ. ปริยทรรศน์ ศุขโรจน์
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
พญ. ผกาภรณ์ ประคองศิลป์
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
นพ. พฤทธิ์ เครือชัยพินิจ
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
นพ. ภาวัต ภูเสตวงษ์
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
พญ. รวี รัตน์นุ่มน้อย
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
นพ. วิชาญ โชคเรืองสกุล
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
พญ. อัตตาพร สุวรรณิก
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : แผนกตา
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award