โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษา ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยทีมงานวิชาชีพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย
  • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษา
  • นักกายภาพบำบัด ให้บริการตรวจประเมินและให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  • นักกิจกรรมบำบัด ให้บริการตรวจประเมินและให้การรักษาทางกิจกรรมบำบัด การกระตุ้นพัฒนาการ
  • นักอรรถบำบัด ให้บริการการฝึกออกเสียง ฝึกพูด

ขอบเขตและการให้บริการ

การให้บริการของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ผู้ป่วยกลุ่ม Ortho ได้แก่ผู้ป่วยปวดหลัง, ปวดคอ, ปวดตามข้อต่างๆ และกล้ามเนื้ออักเสบ
  • ผู้ป่วยกลุ่ม Neuro ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ทั้งจากภาวะสมองขาดเลือด และจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • ผู้ป่วยกลุ่ม Chest ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ มีเสมหะคั่งค้างในปอด และได้รับการรักษาโดยการเคาะปอด, ดูดเสมหะ
  • ผู้ป่วยอื่นๆ ได้แก่ ผู้ป่วยนอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นหัดเดิน, การดูแลหลังคลอด ฯลฯ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 1751, 1752, 1880, 6157
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. นฤมล กมลสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ฤทัย ศักดิ์ศิรินุกูล
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award