โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ขอบเขตการให้บริการ

 • ไขมันในเลือดสูง
 • อ่อนเพลีย
 • โรคต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน, ธัยรอยด์
 • โรคกระเพาะ
 • ตับอักเสบเฉียบพลัน
 • หลอดอาหารอักเสบ, กลืนไม่ลง
 • ความผิดปกติของการบีบตัวทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด, แน่นท้อง
 • อาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ
 • ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน ทำประกันสุขภาพ
 • เครียด นอนไม่หลับ
 • มือเท้าบวม
 • อาการเจ็บหน้าอก, แน่นหน้าอก, หอบ, หายใจขัด
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคระบบทางเดินอาหาร
 • ไขข้อ และเนื้อเยื่อเอ็นรูมาตอยด์, เอส แอล อี
 • โรคลำไส้ใหญ่
 • ตับอักเสบเรื้อรัง
 • โรคลำไส้ เช่น ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย
 • อาหารไม่ย่อย, ท้องผูกเรื้อรัง, ท้องเสียเรื้อรัง
 • อาการผิดปกติที่ต้องได้รับการสืบค้น เช่น การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, การรับรู้สติ
 • แขนขาชา เหน็บชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคมะเร็ง
 • แมลง สัตว์กัดต่อย
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ขอตรวจเลือดไม่พบแพทย์
 • ขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค (Work permit ใบขับขี่)
 • ฉีดวัคซีน ฉีดยา (มียามาเอง)
 • โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ, ทางเดินปัสสาวะ, ทางเดินอาหาร โรคไข้เลือดออก วัณโรค เป็นต้น

การบริการคลินิกพิเศษ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง ดังนี้

 • คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้
 • คลินิกอดบุหรี่
 • คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 2251, 2252, 1929
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. คณิน วัฒนกิจถาวรกุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. จริญญา สมประเสริฐกุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. จิตติมา ธิบดี
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. จิตรการ มิติสุบิน
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. จิติอาภา อมตเวทย์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. ชญาณิศา เมฆพัฒน์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. ชรินรัตน์ แซ่เตียว
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. โชติมา ศรศิริวงศ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. ณัฏฐิญา ศิริธรรม
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. ทักษอร อังศุธรารักษ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. เทพฤทธิ์ เหลืองวัฒนากิจ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. ธีรพงษ์ แซ่ลี้
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. นพพร ประสงค์มณีรัตน์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. บุรัสกร ทวีบูรณ์
เชี่ยวชาญ : - ไม่ระบุ -
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. ปฐวี บุญตานนท์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. ปิยะเรข ปภิรัชนาท
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. ผาณิต ศรีสุวรัตน์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูมิ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. พรชัย ศรีสิทธิมงคล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. พิมลรัตน์ เตโชพิทยากูล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. ภัทร ชุติมานุกูล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. ยงยุทธ จงจิรวิศาล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. รุจิรา มหิทธิ์ยุทธนา
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. รุจิเรข ธรรมเจริญ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. วงศ์วริศ อภิจิรวัฑฒ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. วลีย์ จันทวิบูลย์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. วันวรุณ กิจเจริญ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. สมยศ วนิชผล
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. สรรพวีร์ ประสิทธิรัตน์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. สราวุธ กิจเจริญ
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. สิริจากรณ์ ศิววงศ์ศรี
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. สุกิจ บรรจงกิจ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. สุธิดา บุญญะไวโรจน์
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. องอาจ อิทธิอภิรักษ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. อดิชาญ เชื้อจินดา
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
นพ. อัครพงศ์ ตรีรัตนาวาณิชย์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
พญ. อินทิพร เกียรติพิโรดม
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award