โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แผนกหู คอ จมูก

แผนกหู คอ จมูก

แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง


ดูแลทุกปัญหาอย่างครบวงจร ด้านหู คอ จมูก


อวัยวะบริเวณ หู คอ จมูก ศีรษะและลำคอ เป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องการตรวจอย่างละเอียด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมผสานกับการการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม และแม่นยำ

ขอบเขตและการให้บริการ

ให้การวินิจฉัย ตรวจรักษา ทำหัตถการ ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูกลุ่มผู้รับบริการโรคหู คอ จมูก
  • คลินิกภูมิแพ้ (ALLERGY CLINIC)
  • คลินิกนอนกรน (SNORING CLINIC) ยกเว้นการตรวจ Sleep Test
  • คลินิกตรวจการได้ยิน
  • คลินิกผ่าตัดทอนซิลและอดีนอยด์
  • คลินิกก้อนที่ลำคอ
  • คลินิกเวียนศรีษะ บ้านหมุน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 21:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 21:00 น.
โทรศัพท์
038-921-999 ต่อ 2451, 2452
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. ณัฐธยาน์ ปิยะวัฒยากร
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
นพ. ธนพัฒน์ ทิพยมนตรี
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
พญ. ปาริชาต สมานุหัตถ์
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
พญ. ปุญณิสา ธีรภาสิริ
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
พญ. เพ็ญนภา ไสยสมบัติ
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
พญ. รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
นพ. สุเมธ เฟืองกำลูน
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
นพ. สุรเดช แสงสุรศักดิ์
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
นพ. โสภณ ถิรกิจไพโรจน์
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
นพ. อภิชัย เกาลวณิชย์
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
นพ. เอกภพ พลยมมา
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award