โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

การให้บริการ

 • การตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
 • รับฝากครรภ์
 • การคลอดธรรมชาติและการผ่าตัดคลอด โดยมี package
 • การทำหมัน
 • การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์
 • การวินิจฉัยทารกก่อนคลอด
 • คัดกรองโรคมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โดยการตรวจ Thin prep, ตรวจหา HPV DNA
 • การส่องกล้องขยายดูเซลล์ปากมดลูก
 • การผ่าตัดรักษา เนื้องอกในมดลูกโดยการส่องกล้อง
 • การทำรีแพร์
 • วัยทอง
 • การคุมกำเนิด
 • การตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม
 • ให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 2151, 2152
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. กนกวรรณ กุศลาศัย
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
นพ. พงศธร จิระวัฒน์พงศา
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
นพ. พิชัย แซ่ตั่น
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
พญ. มนันยา ศิลปกิจ
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
พญ. วรรณภา ณ พัทลุง
เชี่ยวชาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
พญ. วันทนา ธารามาศ
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ
เชี่ยวชาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
นพ. อดิศร วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
นพ. อดุลย์ ปัญญากรณ์
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
พญ. อิสราภรณ์ ธนรัฐศิริวรกุล
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award