โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก


เรื่องสุขภาพเด็กเราพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจรักษาโรคโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็ก แบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด หอผู้ป่วยเด็กที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ออกแบบสำหรับเด็ก และดูแลโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กโดยเฉพาะ

ขอบเขตการให้บริการ

สาขาเด็กทั่วไป

 • ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป เปิดให้บริการตรวจรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กโดยการให้วัคซีน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็ก
 • ให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูและภาวะความเจ็บป่วยในเด็ก

สาขาภูมิแพ้เด็ก

 • ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
 • ทดสอบการทำงานของปอด
 • ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในเด็กโดยการเจาะเลือด, การทำ Skin test
 • สอนและให้คำปรึกษาการใช้ยาภูมิแพ้
 • ให้คำแนะนำการปฎิบัติตนเพื่อหลีกการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็ก

สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 • ตรวจรักษาผู้ป่วยทางจิตในเด็กและวัยรุ่น เช่น สับสนทางเพศ
 • ทดสอบพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา
 • ให้คำปรึกษาในเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้, เด็กสมาธิสั้น, เด็กออทิสติก, เด็กพูดไม่ชัด
 • ให้คำปรึกษาการปรับพฤติกรรมและอารมณ์เด็ก เช่น ปัญหาเด็กทำร้ายร่างกาย, ปัญหาครอบครัว, ปัญหายาเสพติด

สาขาทารกแรกเกิดและวิกฤต

 • ตรวจรักษาภาวะผิดปกติในเด็กแรกเกิดถึง 1 เดือน
 • ดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดและมีภาวะแทรกซ้อน
 • ดูแลเด็กที่มารดามีภาวะเสี่ยงสูงระหว่างตั้งครรภ์

สาขาศัลยกรรมเด็ก

 • ตรวจรักษาภาวะผิดปกติในเด็กโดยวิธีการผ่าตัด
 • ตรวจรักษาโรคไส้เลื่อน, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคระบบอวัยวะสืบพันธ์, โรคทรวงอก
 • ตรวจรักษาเด็กที่มีโครงสร้างผิดปกติแต่กำเนิด, ขลิบและแก้ไขความพิการของอวัยวะเพศชาย
 • แก้ไขความผิดปกติทางกายภาพของศีรษะและคอ

ศูนย์การเจริญเติบโตและต่อมไร้ท่อ

ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และความผิดปรกติทางระบบต่อมไร้ท่อ ได้แก่

 • เด็กตัวเล็ก เจริญเติบโตช้า การขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต
 • การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วหรือช้ากว่าวัย
 • อวัยเพศขาดความชัดเจนในการกำหนดเพศ
 • โรคต่อมธัยรอยด์
 • โรคเบาหวานในเด็ก
 • โรคต่อมไร้ท่อ
 • โรคอ้วน
 • โรคความดันโลหิตสูงหลังผ่านการตรวจทางไตและหัวใจมาแล้ว
 • ตัวดำผิดปกติ และอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ปัสสาวะบ่อย
 • หลังการผ่าตัดสมองบริเวณต่อมพิทูอิตารี
 • หลังได้รับยาเคมีบำบัดหรือฉายแสง ครบแล้ว 2 ปี
 • ธาลัสซีเมียหลังได้รับเลือด และยาขับเหล็ก 1 ปี
 • กระดูกผิดรูป หักบ่อย หรือ กระดูกบาง
 • แคลเซียม หรือ แมกนิเซียมในเลือดผิดปกติ
 • ได้รับยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 21:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 21:00 น.
โทรศัพท์
038-921-964
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

พญ. กาญจนา กิตติสารพงษ์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. กานติมา พิศุทธกุล
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. จารุวรรณ คลี่ฉายา
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. ชฎาภรณ์ สมบัติชัยศักดิ์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. ฐิตาภา บุญบำเรอ
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
นพ. ณัฐกร พุทธิอังกูร
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
นพ. เดชบุญ สถิตศรีวงศ์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. นฤวรรณ พิริยะบรรจง
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. นัยยพัทธ เอี่ยมกุลวรพงษ์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. น้ำเพ็ชร แสงวรรณกุล
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. ปภิศา นิ่มอนงค์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. ปารณีย์ จันทร์อ่อน
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. พรเพ็ญ วงศ์ไพศ่าล
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. พรรณทิพย์ เศรษฐะทัตต์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. พัชรี บัณฑิตเจิรญกุล
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
นพ. พีรพล ภัทรนุธาพร
เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. เมธณี ไทยวงศ์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
นพ. วิโรจน์ วิจิตรศรีพรกุล
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. ศศิธร แก้วโคมทอง
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
นพ. ศุภมิตร เชาว์อารีย์
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. สาวิตรี เจติยานุวัตร
เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. สิริเพ็ญ บรรจงเจริญเลิศ
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. สุทธิพร สถิตพิมพา
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
พญ. อัจฉรา รักษา
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award