โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม
ให้บริการในโรคที่ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคทางศัลยกรรม มุ่งเน้นการป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล

ขอบเขตการให้บริการ

 • กลุ่มอาการปวดท้องต่างๆ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี ปวดท้องแบบเฉียบพลัน
 • กลุ่มของการบาดเจ็บที่ไม่เร่งด่วนหรือหลังเกิดเหตุมากกว่า 24 ชั่วโมง
 • กลุ่มของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ เช่น ก้อนที่คอ ,ความผิดปกติของเต้านม คลำก้อนได้ ก้อนในท้อง ไส้เลื่อน
 • กลุ่มของผู้ป่วยที่ติดตามการรักษาต่อเนื่อง
 • ความผิดปกติของทวารหนัก มีอาการเจ็บ เลือดออกหรือมีก้อน
 • ก้อนที่ผิวหนัง ก้อนใต้ผิวหนังตามตัว แขน ขา
 • บาดแผล เก่าหรือใหม่
 • ฝี อาการอักเสบบวมแดง
 • เส้นเลือดขอด
 • น้ำร้อนลวก ไฟลวก ไฟฟ้าช็อต
 • ผ่าฝี ผ่าหนอง และเย็บแผลตามร่างกาย
 • ผ่าตัดเนื้องอกของผิวหนัง
 • ตรวจชิ้นเนื้อ
 • ผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร
 • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • โรคริดสีดวงทวาร
 • ศัลยกรรมด้านหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมโรคของเต้านม
 • การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี แบบชนิดส่องกล้อง
 • การผ่าตัดไส้ติ่ง

การบริการคลินิกพิเศษ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง ดังนี้

 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกริดสีดวงทวาร
 • คลินิกเต้านม
 • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 3101, 3102
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. โกวิทย์ ธาราศักดิ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. โกศล ทรัพย์ศรีสัญจัย
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. ชยา ดีสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. ณัฐพล วรรณสีปี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. ธวัชชัย พงษ์ทองพูล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแงและเสริมสร้างใบหน้า
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. ธีรภัทร ไทยภัทรพงศ์
เชี่ยวชาญ : นิติเวชศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. นิมิต พูลวิทยกิจ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. บัณฑวิช พลกล้า
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
พญ. ประพรพิม อุตมโชติ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. ภัทรเชษฐ คล้ายเคลื่อน
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. โภคิน เพ็ชร์หอม
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. เลิศรัช วงษ์ราษธ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. ศุกร์สัญ นิติมณฑล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. สาธิต เรืองเพชร
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. สารัตน์ สืบจันทร์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. สุภเกติ์ สุรเบญจวงศ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. อนิรุต วรวาท
เชี่ยวชาญ : นิติเวชศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. อนิรุทธ์ นิรนาท
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
นพ. อภิชาต จันทร์ทองคำ
เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์
ประจำ : แผนกศัลยกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award