โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์กระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ โดยเพิ่มบริการเฉพาะทาง ตามความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง และ เพื่อประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างสูงสุด ศูนย์กระดูกและข้อ จัดให้มีแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อประจำอยู่ รพ. ตลอด 24 ชม.

ศูนย์รวมการรักษาโรคกระดูกและข้อที่ครบวงจร ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาอย่างถูกวิธี ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ ได้แก่

 • ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง และศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ และให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการให้บริการ

โดยให้การรักษาผู้ป่วย เริ่มจากทำการวินิจฉัยโรคด้วยการส่งตรวจ x-ray CT MRI การตรวจ EMG มีการให้การรักษาทางยา การทำหัตถการต่างๆ ได้แก่ ทำแผล ตัดไหม ฉีดยา ใส่เฝือก เย็บแผล ล้างแผล และเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อทำผ่าตัดกระดูกและข้อ และการผ่าตัดโดยการส่องกล้องด้วยเครื่องมือ Arthroscope การทำกายภาพ ซึ่งการรักษามีการมุ่งเน้นคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา วินิจฉัย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัยจากภาวะ แทรกซ้อนและทุพพลภาพ ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้านได้

 • ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับ
 • โรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
  • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
  • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
  • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม มีกระดูกงอกกดทับเส้นประสาท
  • โรคภาวะช่องกระดูกสันหลังตีบ
  • โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน
  • โรคกระดูกสันหลังผิดรูป เช่นกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังค่อม
  • โรคเนื้องอกกระดูกสันหลัง
  • โรคกระดูกสันหลังติดเชื้อ
  • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุ
 • โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ
  • อุบัติเหตุ กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ทั้งกระดูกสันหลังและแขนขา
  • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือจากการทำงาน
  • ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว
  • ปวดไหล่ แขน ศอก และมือ-เท้า
  • เอ็นและกล้ามเนื้อฉีกขาด
  • ความพิการผิดรูปร่าง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
  • หลังคด
  • ข้อโก่งงอ
  • มือ เท้า นิ้วผิดรูป
  • ข้อเข่า ข้อสะโพกเสื่อม
  • กระดูกพรุน
  • การอักเสบ การกดทับเส้นประสาท
  • มือชา นิ้วล็อค
  • แขนขาอ่อนแรง
  • ข้อบวม โรคเก๊าท์ โรคข้ออักเสบอื่นๆ
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม
  • ข้อเข่าเทียม
  • ข้อสะโพกเทียม
 • ศัลยกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • กายภาพบำบัด

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 • ห้องใส่เฝือกและห้องให้การรักษา ที่สะอาด ปลอดภัยและพร้อมใช้ด้วยเครื่องมือ
 • การวินิจฉัยทางรังสีที่สมบูรณ์ ด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก MRI , CT Scan
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • ห้องผ่าตัดพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการผ่าตัด อาทิ MIS ( Minimal invasive surgery )

การบริการคลินิกพิเศษ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง ดังนี้

 • คลินิกปวดหลัง
 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (ARTHROPLASTY)
 • ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery)
 • ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง (ARTHROSCOPE)
 • คลินิกกระดูกพรุน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

Clock

Info

PRP Treatment
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อเท้า
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Laminectomy)

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น G ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 2001, 2002
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. กรกช ธรรมผ่องศรี
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. กวิน เพียรมี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. กอบพงศ์ จิตรเอื้ออารีย์กุล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. กิตติพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. กิตติศักดิ์ ส่งทอง
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. ฉัตรชัย ธีระสุต
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. ชาตรี กลั่นวารินทร์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. เทอดพงษ์ ดำรงค์เกียรติ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. นพดล คู่สุวรรณกุล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. นพพร วรรณประเสริฐ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. นฤเบศ รุ่งรัตนวิไล
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
พญ. นฤมล กมลสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. นวพันธ์ วอกลาง
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. นิเวศน์ วิเศษไชยศรี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. ปฏิภาณ กอปรสุข
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. ปวินท์ วีระวิทย์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. พิชิต ทวีชัยนพรัตน์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. รุ่งศักดิ์ ลิ่มทองแท่ง
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
พญ. ฤทัย ศักดิ์ศิรินุกูล
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. วรวุฒิ กี่สุขพันธ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. วิทวัส โลเกศกระวี
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. สรพงษ์ ศรีพงษ์ประไพ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. สิทธิชัย ธัญอำไพ
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. สุธี เหล่าโกเมนย์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. แสงสูรย์ มั่นคงพรไพบูลย์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. อนุวัฒน์ ขัดสงคราม
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
พญ. อัฐธนกาญจน์ แก้วประดิษฐ์
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ. เอกฤทธิ์ คำขัด
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award