โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ขอบเขตและการให้บริการ

  • มีเครื่องฟอกเลือด
  • เปิดให้บริการฟอกเลือดรอบปกติ เวลา 7.30-17.30 น. ในวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ และเปิดให้บริการรอบ 17.00 น.
  • กรณีฉุกเฉิน ให้บริการ 24 ชั่วโมงที่แผนก ICU มีจำนวน 5 เตียงใน ICU ที่สามารถให้ฟอกเลือดฉุกเฉินโดยไม่ต้องย้ายเตียงผู้ป่วย เป็น แผนกผู้ป่วยหนักที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ครบถ้วนทันสมัย มีแพทย์ดูแลผู้ป่วยประจำ ICU ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางทุกสาขารองรับ 24 ชั่วโมง
  • มีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดูแลการฟอกเลือดให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลผู้ป่วยร่วมกับญาติ
  • มีเตียงสำหรับญาติเฝ้า ภายในห้องไตเทียมทุกห้อง ห้องไตเทียมเป็นห้องแยกสะดวก มีม่านกั้น นาฬิกา โทรทัศน์ทุกห้อง
  • มีห้องรับรองญาติอยู่หน้าแผนกพร้อม โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มุมกาแฟ ไมโครเวฟ น้ำร้อน น้ำเย็นพร้อมอุปกรณ์รับประทานอาหาร

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 1651, 1652, 1866
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. คณิน วัฒนกิจถาวรกุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : ศูนย์ไตเทียม
นพ. ภัทร ชุติมานุกูล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : ศูนย์ไตเทียม
นพ. สรรพวีร์ ประสิทธิรัตน์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : ศูนย์ไตเทียม
พญ. อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : ศูนย์ไตเทียม
นพ. อัครพงศ์ ตรีรัตนาวาณิชย์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : ศูนย์ไตเทียม
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award