โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

แผนกเอกซเรย์

แผนกเอกซเรย์

แผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

แผนกเอกซเรย์
ขอบเขตการให้บริการ

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเทคโนโลยีทางรังสีวิทยา
 • เอกซเรย์ทั่วไป (X-ray)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-Slide CT Scan)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI – 1.6 Tesla)
 • เครื่องตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometry)
 • เครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammography)
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์เต้านมอัตโนมัติ (ABVS)
 • รังสีร่วมรักษา (Intervention)

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

 • ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check-up)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Digital Mammography & ABVS)
 • รักษาโรคเรื้อรังเคลื่อนที่ (In-Plant Health Treatment)
 • อัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mobile Ultrasound)
 • โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Health Promotion)

เทคโนโลยีที่ใช้ในศูนย์เอกซเรย์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

MRI – Magnetic Resonance Imaging 1.5 Tesla

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกาย ภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง สามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ได้ทั่วร่างกาย โดยสามารถตรวจได้หลายระนาบโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่าผู้ป่วย และไม่ใช้รังสีเอกซ์ สามารถตรวจอวัยวะได้ชัดเจน มีความปลอดภัยสูง มีความเสี่ยงต่อการแพ้รังสีต่ำมาก โดยตรวจพบรอยโรงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น MRI สามารถวินิจฉัยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ระบบกล้ามเนื้อและข้อ ท่อทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี เต้านม เป็นต้น

64-Slice CT scan

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง มีความละเอียดสูงมาก สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพต่อการหมุน 1รอบ (360 องศา) ด้วยความเร็วเพียง 0.4 วินาที สามารถตรวจร่างกายได้เกือบทุกส่วนแม้กระทั่งหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาได้อย่างแม่นยำ สามารถลดปริมาณรังสีกว่าเท่าตัว สามารถให้เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ช่วยให้การตรวจผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเด็ก ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Digital Mammogram

เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษ ที่ใช้ตรวจเต้านมโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องแมมโมแกรมที่ใช้ฟิล์ม ผู้รับการตรวจจะได้รับรังสีต่ำ แต่ให้ให้ผลถูกต้อ แม่นยำสูงถึง 90% สามารถแยกความแตกต่างของไขมันและเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ ของเต้านมได้อย่างชัดเจน สามารถหาความผิดปกติของเต้านม ตำแหน่งของก้อนเนื้องอก และพยาธิสภาพอื่นๆ สามารถมองเห็นก้อนเล็กกว่า 1 เซนติเมตรได้ สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงยังอยู่เฉพาะในเนื้อเยื่อภายในท่อน้ำนม ที่ยังไม่สามารถคลำพบได้ ขั้นตอนการตรวจปลอดภัย และไม่ทำอันตรายใด ๆ ต่อเต้านม แม้กระทั่งผู้ที่เสริมเต้านมมาแล้ว ก็สามารถรับการตรวจเต้านมได้ ทั้งนี้ จะมีการตรวจอัลตราซาวด์เต้านมร่วมด้วย เพื่อนำผลการตรวจทั้งสองมาพิจารณาประกอบกัน ทำให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ABVS – Automated Breast Volume Scanner

เครื่องอัลตราซาวด์เต้านมอัตโนมัติ สามารถนำออกตรวจได้เคลื่อนที่ ให้ภาพที่ชัดเจนแยกแยะก้อนเนื้อและความผิดปกติได้ดีใกล้เคียงกับการตรวจในโรงพยาบาลโดยผู้ทำการตรวจไม่จำเป็นจะต้องเป็นรังสีแพทย์ ทำการตรวจโดยวางเครื่องแสกนลงบนหน้าอกของผู้ที่ได้รับการตรวจและเครื่องจะแสกนเต้านมพร้อมบันทึกภาพไว้ หลังจากนั้นรังสีแพทย์จะเป็นผู้อ่านผล นอกจากนี้ยังสามารถเห็นภาพได้หลายมุม ง่ายต่อการพิจารณาผ่าตัดของศัลยแพทย์ในกรณีที่พบรอยโรคเปิดตัวรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่
(Mobile Digital Mammography&ABVS)

ทางศูนย์เอกซเรย์โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้เปิดตัวรถตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งตรงกับวันมะเร็งสากล โดย นายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวเปิดงาน


ทั้งนี้ทางแผนกเอกซเรย์ ได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ อย่างเป็นทางการแล้วโดยให้บริการทั่วภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยขณะนี้ และได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีผู้รักสุขภาพเป็นอย่างมาก


Video แนะนำรถตรวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่

https://www.youtube.com/watch?v=nW03YpOnxQQ
ภาพที่เกี่ยวข้อง

Clock

Info

ภาพเปิดตัวรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Digital Mammography&ABVS)

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น G ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999 ต่อ 1351, 1353
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ก้อง เจริญราษฎร์
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำ : แผนกเอกซเรย์
พญ. เจนจิรา ชุ่มชื่น
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำ : แผนกเอกซเรย์
พญ. ธัญลักษณ์ นิลไพฑูรย์
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำ : แผนกเอกซเรย์
พญ. ปวีณา วิเศษสุวรรณ
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : แผนกเอกซเรย์
นพ. รัฐวัชร์ อริยรัฐรังสี
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำ : แผนกเอกซเรย์
พญ. รุจิรา เทียบเทียม
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ประจำ : แผนกเอกซเรย์
นพ. วรชาติ ศักดิ์ศิรินุกูล
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำ : แผนกเอกซเรย์
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award