โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ให้บริการการตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มต้น ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำ อาทิเช่น

- โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

- โรคลำไส้อักเสบ

- โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

- โรคมะเร็งลำไส้

- โรคมะเร็งตับ

- โรคตับอักเสบจากพิษสุรา

- โรคไวรัสตับอักเสบ A,B,C

- โรคไขมันเกาะตับ

- โรคตับแข็ง

- ท้องเสีย

- ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง

- โรคนิ่วในท่อน้ำดี,ท่อน้ำดีอักเสบ

- โรคมะเร็งในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ

- โรคมะเร็งในท่อน้ำดี

- โรคตับอ่อนอักเสบ

การตรวจวินิจฉัยในการส่องกล้อง

1. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

2. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

3. การส่องกล้องทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

1. ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancrea to graphy) เป็นการส่องตรวจเพื่อเข้าไปฉีดสีเพื่อดูทางเดินน้ำดี , นิ่วในท่อน้ำดี ,
มะเร็งท่อน้ำดี , ตับอ่อน ผ่านภาพเอกซเรย์ และทำการรักษาโดยผู้ป่วยจะได้รับการส่องตรวจทางปากสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด

2. ส่องกล้องทางเดินกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ด้วยเทคโนโลยี NBI

3. ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจด้วย 13C-Ured Breath Test

4. Capsule Endoscopyภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
0 3892 1999
อีเมล์
-

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ. ชาติชัย ชลสุวรรณกุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ. ดวงสว่าง ลิ้มมธุรสกุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
พญ. ทัศนีย์ ศรีประยูร
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ. นพพร เจริญทอง
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ. วิภู วิจาระ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ. อานนท์ พีระกูล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award