โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

บริจาคโลหิต ครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนล่วงหน้า โทร. 0 3892 1999 ต่อ 3151 , 3152 , 3153 และ 1863 | กลับสู่หน้าหลัก
บริจาคโลหิต ครบรอบ 12 ปี  โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เริ่ม 01/09/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award