โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขอเชิญหนูๆ น้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม "มหัศจรรย์วันเด็ก ปีที่ 12 ตอน เทพนิยายแห่งความสุข Fairy Tale Of Happiness" ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง | กลับสู่หน้าหลัก
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
เริ่ม 09/12/2015 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award