โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

สัมมนาคุณแม่คุณภาพ วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ขอเชิญสตรีมีครรภ์ และท่านที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "การป้องกันการเกิดภูมิแพ้ในลูกน้อย" ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 โดย นพ.วิโรจน์ วิจิตรศรีพรกุล กุมารแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง....สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 0 3892 1999 ต่อ 2151 , 5152 | กลับสู่หน้าหลัก
สัมมนาคุณแม่คุณภาพ  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559
เริ่ม 26/07/2016 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award