โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
Clock

Info

โรงพยาบาลศรีระยองเปิดรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ปี 2560

โรงพยาบาลศรีระยองเปิดรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ปี 2560 สอบถามรายละเอียดสิทธิพิเศษ เพิ่มเติมได้ที่ : แผนกประกันสังคม โรงพยาบาลศรีระยอง โทร.038 998 555 ต่อ 2311-4 | กลับสู่หน้าหลัก
โรงพยาบาลศรีระยองเปิดรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ปี 2560
เริ่ม 02/11/2016 | สิ้นสุด -
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 หมู่ 2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3892 1999 แฟกซ์ : 0 3892 1925 , 0 3892 1990
Award